Misyon-Vizyon

 

Misyon

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde, gelişen dünya ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, yaratıcı, sanata duyarlı, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.

 

Değerleri ve Hedefleri

  • Şeffaf yönetim,
  • Anayasaya ve hukuka bağlılık,
  • İnsan hakları,
  • Toplumsal değerler,
  • Öğrenci merkezlilik,
  • Bilimsel etik kurallar,
  • Yaratıcı düşünce,
  • Özgün araştırma ve sanatsal üretim,
  • Saydamlık,
  • Evrensellik olarak belirlenmiştir.