Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Programın Amacı

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, El Sanatları Bölümü altında sektör ihtiyaçları doğrultusunda çağımızın gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyumlu, El Sanatları ve Mimari Tasarım alanı ile ilgili sanatsal yenilikleri kapsayan, materyal ve donanımları tanıyarak uygulayabilen, üretimin en önemli aşaması olan tasarım unsurunda bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi fonksiyonel ve sanatsal modele dönüştürebilen, yenilikçi ve üretken ara eleman yetiştirme amacıyla eğitim veren iki yıllık bir programdır.

 

Programın Hedefleri

 • Mimari ve dekoratif sanatları tekniker mezunlarının, Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve sabırlı bireyler olarak yetiştirebilmek.
 • Mimari Dekoratif Sanatlar alanında çok yönlü düşünebilme yetisini ve disiplinler arası sanat görüşü kazandırabilmek.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak.
 • Mimari Dekoratif Sanatlar alanı ile ilgili teknolojik yenilikleri kapsayan, üretimin en önemli aşaması olan tasarım unsurunda bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi fonksiyonel ve sanatsal modele dönüştürebilen, yenilikçi ve üretken ara eleman yetiştirmek.
 

Programın Eğitim Süreci

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev almaktadırlar.

 

Programın mezunları

Tekniker unvanına sahip olmaktadır.
 

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • EL SANATLARI 
 • ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI 
 • FOTOĞRAF 
 • GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
 • GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
 • GRAFİK
 • İÇ MİMARLIK
 • FOTOĞRAF
 • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
 • MİMARLIK
 • GRAFİK TASARIM AJANSLARI
 • SERAMİK
 • TEZHİP
 

Mezunların İstihdam Olanakları


Mimari Dekoratif Sanatlar Programı mezunları;

 • Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 • Milli Saraylar Genel Müdürlüğü,
 • Belediyeler,

gibi özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Tuba MALKONDU