İş Akış Süreçleri ve Şemaları

TC

Giresun Üniversitesi

Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Sayı

İş Akış Süreçleri ve Şemaları

1
2

3

4
5

Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

6

Ders Muafiyeti İş Akış Süreci

7

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

8
9
10
11

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

12
13

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

14

Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

15

Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

16

Öğrenci Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci

17
18
19

Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci

20
21

Öğrenci Mezuniyeti İş Akış Süreci

22
23

Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı

24

Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı

25

Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı İş Akış Süreci

26

Personel Maaş Ödemesi İş Akış Süreci

27
28
29
30
31
32
33

Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Görevlendirme İş Akış Süreci

34

Taşınır Kayıt Yetkilisi Devir İşlemleri İş Akış Süreci

35
36
37

Transkript İşlemleri İş Akış Süreci

38

Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

39
40
41
42