Birim Kalite Komisyonu

 

TC

Giresun Üniversitesi

Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Oktay KARAMAN

oktay.karaman@giresun.edu.tr

0454315 21 82

Birim Koordinatörü
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Tuba Malkondu

tuba.malkondu@giresun.edu.tr

Bilim Kalite Kurulu Koordinatör Yardımcısı

Yüksekokul Sekreteri

Halil Şahin

halil.sahin@giresun.edu.tr

Dahili: 0454 310 1400 (5588)

Kalite Temsilcisi