Akademik Personel

El Sanatları Bölümü

Tuba Malkondu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü