Yönetim

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
 

Doç. Dr. Çiğdem Şahin Çakır

YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
 

Öğr. Gör. Mesut Çakır

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Halil ŞAHİN