Yönetim

YÜKSEKOKUL MÜDÜR VEKİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN

 

YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Tuba MALKONDU
 
 
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Halil ŞAHİN